Spotkanie pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Archiwum » 2018 » Spotkanie pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

W bibliotece 15 maja odbyło się kolejne spotkanie pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Na spotkanie przybyli Panowie z Powiatowej Komendy Policji w Miechowie na czele z p.o. I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji podinspektorem Mariuszem Gurdą oraz zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Panem Ryszardem Listwan. Przybyłych gości powitali Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa i dyrektor GBP w Kozłowie Pani Bożena Tabor. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi, pracownicy UG Kozłów oraz mieszkańcy gminy Kozłów. Spotkanie prowadził asp. szt. Pan Marcin Jamroży.