Spotkanie hodowców gołębi pocztowych

Archiwum » 2017 » Spotkanie hodowców gołębi pocztowych

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie w dniu 29 stycznia 2017 r.
odbyło się spotkanie hodowców gołębi pocztowych.


Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń między hodowcami, a także zapoznanie się z obecnie panującymi trendami hodowli gołębi.