Międzyszkolny Gminny Konkurs Historyczny

Archiwum » 2018 » Międzyszkolny Gminny Konkurs Historyczny

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie został zorganizowany Międzyszkolny Gminny Konkurs Historyczny o tematyce nawiązującej do odzyskania Niepodległości – w tym roku przypada 100 rocznica. Patronatem konkurs objął Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa. Konkurs miał na celu: rozbudzenie zainteresowania historią Polski, kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa, dostrzeganie i promowanie uczniów posiadających duży zasób wiedzy i umiejętności. Koordynatorem konkursu był nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie Pani Joanna Maciejek. W zmaganiach konkursowych brało udział szesnastu uczniów ze Szkół Gminy Kozłów w tym uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach oraz ze Szkoły Podstawowej z Pogwizdowa i Pstroszyc. Poziom był bardzo wyrównany. Zespołowo każdy zespół uzyskał wysoką liczbę punktów, jednak najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej z Kozłowa, natomiast indywidualnie najlepszą z szesnastu okazała się uczennica Społecznej Szkoły w Przybysławicach Agnieszka Pieprzyk. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozłowie Pan Leszek Misiak i członkowie komisji konkursowej. Konkurs przebiegł w miłej atmosferze życzliwości i uznania, którą zapewniła Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.